کیف پول من

کیف پول زگجیر جهت راحتی شما مشتری گرامی می باشد، بدین صورت که شما میتوانید کیف پول خود را هر بار تا مبلغ 2 میلیون تومان شارژ نمایید و خرید های خود را از طریق کیف پول خود انجام دهید تا هر بار مدت زیادی را جهت پرداخت اینترنتی و رمز یکبار مصرف هدر ندهید.